Uppsägning


Att tänka på


Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna, i den ordning som de kommer i utflyttningsprocessen.


1. Säg upp din bostad


Uppsägning ska ske skriftligen. På baksidan av kontraktet finns en speciell rad för uppsägning.

Denna skickas till:


JosHus AB

Skogstorpsvägen 5

352 45 Växjö


Glöm inte namnunderskriften på uppsägningen!


Du har enligt hyreslagen 3 hela månaders uppsägningstid.


Säger du upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober – december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november – januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.


Uppsägning – dödsbo


Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning.


2. Avflyttningsbesiktning


Alla bostäder måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Finns det onormalt slitage och skador måste du själv stå för reparationskostnaderna. Förstörd parkett, hål i dörrar och tapetfläckar är exempel på sådana skador.

Se till att all utrustning som tillhör bostaden finns på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp och hatthylla. Har du installerat egen tvätt- eller diskmaskin måste du återställa allt till ursprungligt skick på ett fackmannamässigt sätt.

Glöm inte att boka en tid för avflyttningsbesiktning


3. Efterbesiktning


Om du väljer att själv korrigera fel och brister som noterats vid avflyttningsbesiktningen måste du i god tid före avflyttning ringa din fastighetsförvaltare och beställa tid för efterbesiktning. Tänk på att eventuella reparationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt.


4. Visning


När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf 26) ge sökande möjlighet att titta på den.


5. Städning


Innan du lämnar bostaden måste du slutstäda och få bostaden städbesiktigad. Av hänsyn till den som flyttar in efter dig måste du städa mycket noga.

Följ städinstruktionerna och den detaljerade kontrollistan för slutstädning, så minskar du risken för att få anmärkning vid städbesiktning. Förråd utanför bostaden, liksom garageplats ska också tömmas och städas.

Framkommer det brister i städningen vid städbesiktningen, och om du själv vill åtgärda dem innan du lämnar bostaden måste du boka ny tid för ombesiktning av städningen. Tänk på att även här boka i god tid så att ombesiktning hinner ske innan klockan 10.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut. Städkostnaden kommer annars att debiteras dig.


6. Nyckelinlämning och utflyttning


Om inget annat har överenskommits måste du lämna din bostad senast 12.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut.

Nycklarna till din bostad lämnar du alltid till Joshus Fastigheters personal, normalt i samband med städbesiktningen.  Alla nycklar ska återlämnas, även kopior du själv har gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan, cykel- och barnvagnsrum med mera.